ביטוח אחריות מוצר

חשוב לדעת, לביטוח זה כמו לכל ביטוח עסקי אחר, אין תנאים אחידים ואין תנאי מינימום, הפוליסה הסטנדרטית מבוססת על פקודת הנזיקין ועל חוק האחריות למוצרים פגומים, ואילו הפוליסה המורחבת היא על פי כל דין הנהוג בישראל.

משרידנו, ילמד את עסקכם, אופיו וצרכיו, ואת תחום פעילותו, ובהתאם נבנה את הפוליסה הנכונה והרלוונטית במיוחד עבורכם.

אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין ובכל הדרוש לבדיקת הפוליסה הקיימת או במתן הצעה לפוליסה חדשה.

ביטוח אחריות מוצר, הוא למעשה חוזה שיפוי שבו המבטח משפה את המבוטח בגין אחריותו החוקית של המבוטח כלפי תובע שנגרם לו נזק ע”י מוצר שיוצר ע”י המבוטח או שהמבוטח נחשב ליצרן שלו עפ”י חוק.

מהו מקרה ביטוח?

מקרה הביטוח הוא אירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם ל:

 • נזק גוף, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.
 • אובדן או נזק לרכוש מוחשי של צד שלישי.

מהו נחשב  ל”מוצר” בהתאם לתנאי הפוליסה :

הפוליסה תעניק כיסוי ביטוחי למוצרים שפורטו וצוינו בה, ולכן חשוב מאוד לפרט את כל המוצרים שמיוצרים ע”י המבוטח ו/או שהמבוטח ייצרן שלהם. בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים היצרן אחראי גם לאזהרות והוראות טיפול ושימוש במוצר. תשומת לב, כי גם רכיב, ואריזה של מוצר המיוצרים ע”י המבוטח יחשבו כמוצר.

ייצרן

בהגדרת ייצור ניתן להחשיב גם תיקון, טיפול, הרכבה וגם יבוא לישראל ושיווק

חשוב לדעת, יבואן שמייבא לישראל מוצר שיוצר בחו”ל, למטרות שיווק מסחריות,  ייחשב כיצרן לפי חוק למוצרים פגומים, ובשל כך אחריותו לפיצוי הנפגע.

ספק

ככל ולא ניתן לאתר את היצרן ו/או היבואן של המוצר בישראל, ייתכן כי הספק יהיה אחראי כלפי הנפגע בהתאם לחוק. ואולם ככל וניתן לאתר את היצרן ו/או היבואן, וההספק ימסור נפגע את פרטיו יהיה ניתן לפטור את הספק מאחריותו כלפי הנפגע.

ייצואן

ככל והמבוטח עוסק בייצוא של המוצר לחו”ל, יש צורך להרחיב את הביטוח כך שייתן כיסוי ביטוחי לכך.

קבלנים

חוק האחריות למוצרים פגומים, מגדיר כמוצר גם מוצר המחובר למקרקעין ובניין. משכך יש חשיבות לרכישת פוליסה זו ע”י קבלנים לביטוח אחריותם בהתאם לחוק.

נקודות חשובות:

 • נציין כי הביטוח לא מעניק כיסוי לאיכות המוצר ו/או טיב המוצר ו/או אחריות לאי התאמתו לייעודו ו/או למוצר הפגום עצמו ו/או לתיקונו ו/או להחלפתו, אלא שהכיסוי הינו רק בשל נזק שנגרם לצד שלישי בעקבות המוצר.
 • הנזקים המכוסים שנגרמו לצד שלישי בעקבות המוצר והמכוסים הם נזק ישיר וגם נזק תוצאתי.
 • הפוליסה היא בדרך כלל על בסיס הגשת תביעה. משכך, ייתכן כי מפעל שייצר מוצר מסוים ייסגר, ואולם הוא עדיין חשוף לתביעה בגין מוצר שייצר בעבר, במקרה שכזה ניתן לרכוש כיסוי מיוחד להפסקת הפעילות ונהוג כי הפרמיה הולכת ופוחתת במהלך השנים.
 • ככל והמוצר מצריך אישור ע”פ חוק, הכיסוי ינתן רק במידה והמבוטח הינו בעל הרישיון המתאים.
 • הכיסוי הביטוחי יכול שיהיה בפוליסה עצמאית לביטוח חבות מוצר או תחת פוליסה לביטוח עסק.
 • מומלץ להרחיב פוליסה זו גם לביטוח כלפי צד שלישי ולביטוח אחריות מעבידים, ולהתייעץ בעניין הנחיצות של כך עם סוכן הביטוח.
 • חוק האחריות למוצרים פגומים לא חל על : תוצרת חקלאית שאינה מעובדת, בהמות, עופות ודגים חיים. ובכל זאת, המלצתינו לחקלאים לא לוותר על פוליסה זו  שכן הם עשויים להיות אחראים כלפי צרכנים לפיי חוקים אחרים, כגון, פקודות הנזיקין.
 • הפרמיה – תחושב על פי מחזור המכירות השנתי של המבוטח, בהתאם לאופי וסוג המוצר, ובהתאם לגבולות האחריות שנקבעו בפוליסה.

ישנם חריגים שאופייניים לפוליסה זו, כגון ;

 • נזק לעובדי המבוטח (ניתן להרחיב את החוק בפוליסת חבות מעבידים כך שתחול על פי חוק האחריות למוצרים פגומים).
 • מוצר פגום שיוצר בידיעת המבטח.
 • אי התאמת המוצר לייעודו.
 • נזק למוצר עצמו ועלות תיקונם והחלפתם.
 • נזק לרכוש המבוטח.
 • הוראות שימוש ששונו במכוון.
 • נזק שנגרם כתוצאה מפגם במוצר שיוצר בניגוד לכל דין.
 • מוצר שיצא מחזקת המבוטח, והמבוטח ידע שהוא פגום.

חשוב מאוד, ישנן הרחבות המעניקות כיסויים ביטוחים נוספים לפוליסה, ,לעיתים הן קיימות בפוליסה המוצעת לכם ע”י חב’ הביטוח ולעיתים יש לרכוש הרחבות  אלה בפרמיה נוספת, כעת נפרט אילו הרחבות ניתן להוסיף לפוליסה, ללא התייחסות לחריגים הקיימים לכיסויים אלה ולתנאים השונים של חברות הביטוח :

 • הרחבת משווקים – ישנן תנאי התקשרות בין משווקים ליצרנים, בהם יש דרישה מצד המשווקים כי היצרן יכלול אותם במסגרת הפוליסה שלו לחבות המוצר.
 • עבודות שנמסרו.
 • האחדת נזקים – בדרך כלל במקרה שבו סדרה שלמה של מוצרים יוצאת עם פגם, הדבר עלול להביא לריבוי תביעות, ההרחבה קובעת כי כל התביעות אשר נובעות מאותה סדרה ייחשבו בפוליסה כאירוע אחד.
 • הוצאות עקב החזרת מוצרים פגומים.

משרדינו ישמח להעניק לכם את כל המידע הדרוש לכם בעניין, ולטפל בנושא עבורכם במיומנות ובמקצועית.
אנו נכיר אותך ואת צרכייך, ונתאים עבורך פוליסה לביטוח הנדסי שתעניק לך את מלוא ההגנה.
אנו עובדים עם חברות הביטוח הגדולות והמובילות בשוק הישראלי, ובאפשרותנו להעניק פתרון ומענה ביטוחי לכל בית עסק.


אנו רואים חשיבות גדולה במתן שירות איכותי ומקצועי, יחס אישי וקרוב עם המבוטח.
הצוות שלנו ישמח לעמוד לרשותך
Jacob Group  | הבית הביטוחי שלך.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :