אח' מקצועית לרו"ח

ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון

רואי חשבון, מנהלי חשבונות, חשבים – המאמר הזה הוא עבורכם !

העוסקים בתחום ראיית החשבון,  חשופים לרשלנות יום יומית, שכן מקצוע ראיית החשבון הוא מקצוע מורכב מאוד, שכן רואה החשבון חשוף לדוחות כספים, ניהול תיקי לקוחות בין פרטיים ובין עסקים גדולים ועוד.

גם רואה החשבון המקצועי ביותר, עלול לטעות ו/או להתרשל בעבודתו בתום לב דבר שעלול לגרום לנזק כלכלי טהור ללקוחות המשרד.

כידוע כל טעות בתחום זה, יכולה לגרום לנזקים כספיים ללקוחות משרד רו”ח, אשר עלול להוביל לתביעת רשלנות ואף להליכים פליליים שכן עבירות מס במדינתנו הינן עבירות פליליות לכל דבר ועניין.

מטרת פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין הינה ליתן לרואה החשבון שקט נפשי לעסוק במקצועו, בידיעה כי במקרה שיתבע הפוליסה מעניקה כיסוי עלויות הגנה לייצוג בבית המשפט בין אם החברה המבטחת תנצח או שתאלץ לשלם את פסק הדין בהתאם להחלטת בית המשפט.

ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון מיועד לכל העוסקים בתחום ראיית החשבון, בהתאם לחוק רואי החשבון הקיים בישראל משנת 1995.

לרבות רואי חשבון העוסקים בביקורת פנים, הנהלת חשבונות, עריכת דוחות כספיים, חשבות, ניהול סיכוני שוק, כתבית מכרזים, מתן ייעוץ, מתן שירותי מיסים, ייצוג לקוחות מול רשויות המס, ניהול עיזבונות, כתיבת חוות דעת, הערכת שווי מניות, הערכת שווי עסקים ועוד.

משרדינו ילמד את תחום עיסוקכם, אופי המשרד והפעילות, ואנו נתאים עבורכם את הפוליסה הנכונה והרלוונטית  המותאמת לכם באופן פרטני ומדויק.

חשוב לדעת, כי מעבר לכיסויים המאפיינים את הפוליסה הבסיסית לביטוח אחריות מקצועית רואי חשבון, ניתן לרכוש הרחבות נוספות שלעיתים קיימות בפוליסה המוצעת לכם ע”י החברה המבטחת ולעיתים יש לרכוש הרחבות  אלה בפרמיה נוספת, כעת נפרט אילו הרחבות ניתן להוסיף לפוליסה, ללא התייחסות לחריגים הקיימים לכיסויים אלה ולתנאים השונים של חברות הביטוח :

 1. חבות בגין ו/או עבור אחרים – הפוליסה תורחב לכסות את אחריותו של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו לש כל אדם או גוף שנמצא בשורתו של המבוטח ו/או הפועל כסוכנו ו/או מורשו ו/או נציגו ו/או מיופה כח במסגרת העיסוק הניתן על פי הפוליסה.
 2. תחום פעילות ושיפוט – מעבר לגבולות הטריטוריאליים.
 3. חריגה מסמכות – הרחבה המעניקה כיסוי למבוטח בגין חבות הנובעת מחריגה בתום לב מסמכות ייצוג שהוקנתה לט על ידי אחר במהלך עיסוקו של המבוטח.
 4. הסכמי בוררות – – הסכמי בוררות בין המבוטח לבין צדדים שלישיים, לא יגרעו מהיקף הכיסוי על פי הפוליסה ולא יפטרו את החברה המבטחת מחבותה.
 5. אובדן מסמכים – לא כולל מסמכים סחירים בעלי ערך כספי.
 6. הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או השמצה ובלבד שנעשו בתום לב.
 7. מרמה ואי יושר – הרחבה הכוללת את אחריותו של המבטח הנובעת מכל מעשה או מחדל של כל אדם שהיה מועסק על ידו בקשר עם מעשים פליליים, אי יושר, פשע, הונאה, מרמה, חוסר תום לב, מעילה או מעילה באון, כוונת זדון וכו’.
 8. היפר חובת הסודיות.
 9. שותפים נכנסים.
 10. שותפים יוצאים.
 11. חוק ניירות ערך – הרחבה לפיה יינתן כיסוי בגין אחריותו של המבוטח בגין תביעה אזרחית שתוגש נגדו והנובעת מהפרה כלשהי של הוראת חוק ניירות ערך, התשכ”ח – 1968 על תיקוניו ותקנותיו.
 12. תקופת גילוי.
 13. מוות, פסילה או פשיטת רגל – בכל מקרה של מוות, פסילה או פשיטת רגל של המבוטח או כל אדם אחרף הזכאי לשיפוי על פי הפוליסה, אזי, הפוליסה תחול על כל תביעה המוגשת, בשל מקרה ביטוח, המבוטח על פי הפוליסה, נגד העיזבון, היורשים, הנציגים המשפטיים או האפוטרופוס של אותו האדם אלמלא המוות, ]סילת הדין או פשיטת הרגל כאמור, היה זכאי לשיפוי עלפי הפוליסה.
 14. מעשה ו/או מחדל בתום לב.
 15. נזק כתוצאה מאירועי סייבר.

משרדינו, ילמד את תחום התמחותך, את הצרכים הספציפיים שלך כמבוטח, וביחד נבנה עבורך את הפוליסה הנכונה והרלוונטית ביותר לה אתה זקוק.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :