ביטוח בתים משותפים

ביטוח בתים משותפים

פוליסת ביטוח לבתים משותפים, הינה חשובה ביותר, היות ותפקידה הינו להעניק כיסוי ביטוחי לשטחים המשותפים, שטחים משותפים יכללו בין היתר, את חדרי מדרגות, מעליות, חדרי ביטחון (מקלטים וממ”דים), חדרי שירותים שונים (חדר משחקים, חדר כושר, חדר אופניים, חדר כביסה), בריכות שחייה, חניונים, גגות, שערים, גדרות, דלתות כניסה, לוחות חשמל, שמשות ומראות הנמצאות בחלל המשותף, אנטנה מרכזית, מתקני הסקה, משאבות גנרטורים, מתקנים בגינת הבית ועוד.

בנוסף, הדיירים חשופים לסיכוני חבות/ אחריות שונים, לרבות חבות מעבידים (שומר, גנן, מנקה, אב בית וכו’) וכן חבות כלפי צד ג’ (לאורחי הדיירים, לנותני שירות שמגיעים לבניין וכו’).

ואולם הסיכון הגדול ביותר הינו במקרה של נזק משמעותי שעלול להיגרם לבניין המגורים. היות ודיירים אשר רכשו פוליסה לביטוח מבנה לדירתם אכן יקבלו פיצוי  מחברת הביטוח שלהם בעבור המבנה אך לא יוכלו להקים את דירתם ואת השטחים הציבוריים מחדש. משום שייתכן שיהיו דיירם אחרים בבניין שלא רכשו פוליסה לביטוח מסנה לדירתם ולא תהיה בידם היכולת הכלכלית להשתתף במימון הקמת המבנה/ הבניין המשותף מחדש.

זהו היתרון הבולט והחשוב בעריכת פוליסה לביטוח בית משותף ע”י ועד הבית, שכן בקרות נזק גדול, כל הבניין מבוטח ואין צורך בהערכת הקרקע, הדיירים עומדים מול חברה מבטח אחת, מול שמאי אחד והטיפול בתביעה הינו מהיר ויעיל.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עוד היום עם משרדינו, אשר יערוך ויבצע עבורכם את כל הבדיקות הלוונטיות במתן ההצעה הכי טובה עבורכם.

נקודות חשובות:

 • מהו “בית משותף” : בית הרשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים או בית שאינו רשום כבית משותף אך יכול להיות רשום ככזה ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות. כלומר, בית משותף יכול להיות בניין פשוט בן שלוש קומות או מגדל יוקרתי בין עשרות קומות, ההגדרה הנ”ל נקבעה בחוק המקרקעין.
 • למה הכוונה בהגדרת “מבנה הבית המשותף” : כל החלקים הבלתי מסוימים של הבית המשותף, השייכים בחלקם היחסי לכלל בעלי הדירות בבית המשותף ומיועדים לשימושם, ובלבד שהם חלקים קבועים של המבנה ו/או מחוברים אליו חיבור של קבע ואינם מהווים חלק מההצמדות המיוחדות של הדירות בבית המשותף או רכושם הפרטי של מי מבעלי הדירות בניין או דייריו.
 • מיהו “המבוטח” : בהתאם לפוליסה הינה נציגות בעלי הדירות בבית המשותף או כל יישות משפטית אחרת המשמשת כנציגות הבית המשותף.

פוליסה לביטוח בית משותף, כוללת בטוחה כיסוי ביטוחי לסיכונים רבים לאבדן או נזק שנגרמו למבנה המשותף כתוצאה מגורמים רבים, לדוגמא :

 • אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.
 • התפוצצות או התלקחות אך למעט התפוצצות של כלי קיבול, מיכלים, כלים ומכשירים הפועלים בלחץ או בתת לחץ.
 • רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם.
 • נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס.
 • מגע או התנגשות של כלי רכב במבנה.
 • פעולות זדון, למעט פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח ו/או בהסכמתו ו/או פעולות זדון שנעשו בידי מי מדיירי הבית המשותף ו/או ברשותו או בהסכמתו.
 • גניבה, שוד, פריצה, או נסיון לבצעם; מבוטח רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על כיסוי זה.
 • התקהלות אסורה והתפרעות.
 • רעידת אדמה, לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה והדבר תועד אצל המבטח וצוין במפרט הפוליסה; לעניין השתתפות עצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה, רעידות אדמה שאירעו במשך 72 שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה, יחשבו כאירוע אחד.
 • שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, למעט צונאמי.

פוליסה לביטוח בית משותף, כוללת בטוחה כיסוי ביטוחי לסיכונים רבים לאבדן או נזק שנגרמו למבנה המשותף כתוצאה מגורמים רבים, לדוגמא :

 • סיכוני מים ונוזלים אחרים.
 • שבר שמשות ומראות.
 • צמחיית גינת קרקע של הבית המשותף.
 • החזר עבור הוצאות נלוות עקב מקרה ביטוח.

 הפוליסה אינה מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים הבאים:

 • מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים;
 • מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה
 • קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית
 • תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין.

הרחבה לביטוח דירות בבית המשותף

פוליסה לביטוח בית משותף בגרסתה הבסיסית, כוללת את החלקים המשותפים בלבד.
פוליסה לביטוח בית משותף בגרסתה המורחבת תכלול גם את דירות הדיירים, התנאי הינו שלפחות 60% מדיירי הבניין ישתתפו בביטוח. במסגרת הגרסה המורחבת שכוללת את ביטוח מבנה דירה בבית משותף וביטוח הרכוש המשותף ניתן לרכוש הרחבות שונות לפוליסה, לדוגמא:

 • הרחבה לביטוח מבנה דירות בבית המשותף מסיכוני מים ונוזלים אחרים ושבר שמשות ומראות.
 • הרחבה לביטוח כלפי צד שלישי בגין הרכוש המשותף (ביטוח בריכת שחיה, מכשירי הרמה מסוג מכפיל חניה, שטחים מסחריים, מתקני שעשועים, חדר כושר, חדר אירועים)
 • הרחבה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לדיירי הבית המשותף.
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • ביטוח הנדסי למעליות.
 • ביטוח לכספי נציגות וועד הבית במקרה של פריצה או גניבה.
 • ביטוח נזקי טרור.


אנו רואים חשיבות גדולה במתן שירות איכותי ומקצועי, יחס אישי וקרוב עם המבוטח.
הצוות שלנו ישמח לעמוד לרשותך
Jacob Group  | הבית הביטוחי שלך.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :