ביטוח לחנויות

ביטוח לחנויות

במשרדינו קיימת תוכנית לביטוח חנויות, התוכנית הינה עבור חנויות הנמצאות:

 • בקניון סגור.
 • במרכז קניון G.
 • במרכז קניות BIG
 • חנויות ברחוב.

תפקידנו ללמוד את העסק שלך, את המאפיינים והצרכים הייחודים שלו, ולבנות עבורך פוליסת ביטוח מקיפה ומותאמת אישית

הכיסוי הביטוחי כולל:

 • ביטוח מבנה.
 • ביטוח תכולה.
 • ביטוח מלאי.
 • ביטוח אובדן הכנסות.
 • ביטוח פריצה.
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
 • ביטוח אחריות מעבידים.

ישנן הרחבות נוספות הכלולות בפוליסה המוצעות, ללא התייחסות לחריגים ולתנאי הפוליסה, כגון :

 • שבר שמשות.
 • התמוטטות מדפים.
 • הוצאות פינוי הריסות.
 • שכר דירה חליפי במקרה של אירוע ביטוחי.
 • הוצאות שכר אדריכלים ומומחים אחרים (לא כולל שמאי) שיידרשו עקב הנזק.
 • הוצאות שחזור מסמכים.
 • הוצאות נוספות שידרשו לאחר הנזק לצורך שמירת הרכוש, השמדה וכו’.
 • כיסוי ביטוחי במקרה של שריפה, פריצה, נזק לעובדים או ללקוחות.

 

ניתן להכניס לפוליסה ויתור על זכות תחלוף כלפי בעלי מרכז הקניות/המשכיר/חברת הניהול במידה והנזק לא נגרם על ידם בכוונת זדון ובכפוף לתנאי סעיף תחלוף בביטוח. כלומר, חברת הביטוח תשלם את מלוא הסכום כפי שמתחייב מתנאי הביטוח, מבלי לתבוע צד שלישי.

לתשומת לב, המידע המוצג לעיל הינו תמציתי בלבד, באפשרותנו לשנות את התוכנית המוצגת, תנאי הפוליסה הנרכשת הם המחייבים בלבד.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :