ביטוח משרד

ביטוח למשרד

במשרדינו קיימת תוכנית לביטוח  משרדים רחבה, מקיפה ועם הגנה מירבית. תפקידנו ללמוד את  צרכיך הייחודים ולבנות עבורך פוליסת ביטוח מקיפה ומותאמת אישית הרלוונטית ביותר עבורך, הפוליסה הינה מודולארית וניתן להרכיב את החבילה הנדרשת בהתאם לצרכי המבוטח.

מה כולל הכיסוי הביטוחי :

 • ביטוח מבנה.
 • ביטוח תכולה.
 • ביטוח פריצה.
 • ביטוח רעידת אדמה.
 • ביטוח נזקי טבע.
 • ביטוח נזקי טרור.
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • ביטוח כספים.
 • ביטוח תאונות אישיות.

הרחבות הקיימות בפוליסה המוצעת:

 • ביטוח למחשב נייד (ניתן להרחיב גם מחוץ לגבולות הטריטוריאליים של מדינת ישראל).
 • ביטוח חפצי אומנות.
 • ביטוח שחזור מסמכים.
 • ביטוח גניבה פשוטה.
 • ביטוח לרכוש עובדים.
 • ביטוח שר שמשות.
 • ביטוח אבדן הכנסה המותאם לפעילות המשרד שלך.
 • חפצי אומנות.

לתשומת לב, המידע המוצג לעיל הינו תמציתי בלבד, באפשרותנו לשנות את התוכנית המוצגת, תנאי הפוליסה הנרכשת הם המחייבים בלבד.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :