ביטוח סייבר

ביטוח סייבר

פוליסה זו הינה מהפוליסות החשובות והרלוונטיות כיום.
חברות כיום מתגוננות ומבטחות את עצמן מפני מתקפות מטעמי טרור ופשע, הערכה היא כי במהלך השנים הקרובות יגדל איום הסייבר ויתפשט לתחומים נוספים.
למעשה, העלייה במספר המכשירים והמכשור המחובר לרשת, מייצרות הזדמנויות לעבריינים וגורמים עוינים אחרים לביצוע תקיפות סייבר.

הסכנות העיקריות אליהם אנו חשופים הן, גניבה של פרטי לקוחות ממאגרי החברה, גניבת מידע רגיש והפצתו, ריגול ואיסוף מודיעין עסקי, גניבת פרטי כרטיסי אשראי, חשיפת קניין רוחני לצד שלישי, הפסדים ישירים כתוצאה מההתקפה, כגון, צוותי תגובה וחקירה, הוצאות משפטיות ועוד. ועוד.

פוליסות ביטוח סייבר מכוונות להפסדים שנגרמו לצד שלישי או צד ראשון (החברה הנתקפת) שנגרמו מאירוע שבדרך כלל יוגדר כ”חדירה בלתי מורשית למערכות המידע של המבוטח”.
ביטוח סייבר אינו סטנדרטי, ובמשרדינו אנו נלמד את עסקך, תחום פעילותך ומאפייני העסק ונתאים ביטוח סייבר בהתאמה אישית ומדויקת.
בימינו, אין  זה יהיה נכון להגיד שביטוח סייבר מתאים רק לחברות וארגונים גדולים, אלא שהוא מתאים גם לעסקים קטנים ובינוניים, ובשיקולי נזק מול תועלת, אין ספק שהתועלת עולה אלפי מונים.

מה כולל ביטוח סייבר:

  • הגנה לבית העסק הכולל כיסוי עלויות והוצאות, אובדן רווחים עקב  אירוע  אבטחת מידע וכיסוי בגין סחיטת סייבר.
  • חבות המבוטח כלפי צד שלישי הכולל כיסוי להפרת סודיות בנתונים אישיים וכיסוי חבות בגין תכני מדיה.
  • חיתום מהיר ודיגיטליחיתום מהיר המתבצע באופן דיגיטלי לבדיקת רמת החשיפה של בית העסק למתקפות סייבר והגדרת הסיכון.
  • מוקד סייבר 24/7המוקד מעניק תמיכה מקצועית בעת אירוע (מוגבל ל – 72 שעות מההודעה על האירוע) ונותן פתרונות מקצועיים לכל הצרכים העולים בכל שלבי האירוע.
  • מגנים על העסק כל הזמןבמהלך חיי הפוליסה תבצע סריקה תקופתית של מערכות המחשוב של המבוטח לבחינת שינוי ברמת הסיכון.

לתשומת לב, המידע המוצג לעיל הינו תמציתי בלבד, באפשרותנו לשנות את התוכנית המוצגת, תנאי הפוליסה הנרכשת הם המחייבים בלבד.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :