ביטוח חובה

ביטוח רכב חובה

ביטוח חובה לרכב, כשמו כן הוא הינו כיסוי ביטוחי שחובה על כל בעל רכב בישראל לרכוש אותו.

ביטוח חובה נועד רק לכיסוי מקרים של נזקי גוף

(מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי) שעלולים להיגרם לנהג, לנוסעי הרכב  או לאנשים שמחוץ לרכב כתוצאה מתאונת דרכים. ביטוח רכב יהיה בהתאם לתנאי הפוליסה התקנית – פוליסה תקנית היא פוליסה לפי פקודה, כאשר מבטח רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה אם השינוי הוא לטובת המבוטח.

חשוב לדעת כי, ביטוח חובה הוא הביטוח הבסיסי ביותר המכסה רק תביעות גוף ולכן כדאי לרכוש גם  ביטוח מקיף או צד שלישי. למעשה תפקידו של ביטוח החובה הינו לאפשר לנפגעים  בתאונת דרכים לקבל פיצוי וטיפול רפואי ללא קשר למצבו הכלכלי של הנהג או למידת מעורבותו בתאונה (כלומר אין משמעות לשאלה אם הנהג היה אשם בתאונה או לא).

נקודות חשובות:
 • המבוטחים לפי פוליסת ביטוח חובה הם הנוהג ברכב, נוסעי הרכב, הולכי רגל, עדים לתאונה שנפגעו נפשית ואף ייתכן   פיצוי לקרובי משפחה שלא נכחו בזמן התאונה ונפגעו נפשית.
 • ביטוח חובה מבטח במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה והדין. חברת הביטוח תשלם למוטבים שצוינו בטופס ההצעה או ליורשים החוקים את סכום הביטוח הנרכש.
 • הכיסוי הביטוחי מעניק בטחון כלכלי לבני המשפחה במקרה של מות המבוטח וכן מעניק פיצוי בגין אובדן הכנסות הנגרם לתא המשפחתי במקרה של פטירת אחד המפרנסים.
 • חוק ביטוח חובה נותן מענה גם לנזקים כלכליים שונים שעלולים להיגרם לנפגע בתאונת דרכים. כגון פיצויים בעקבות נזקים כלכליים כתוצאה מאובדן כושר עבודה, אובדן הכנסה, פגיעה נפשית, סבל או כאבים ממשוכים.
 • התיישנות של תביעה מכוח פוליסה זו היא שבע שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
 • חברת היטוח יכולה לשלול ממבוטח סעד או תרופה במקרים של : אי-גילוי נאות של פרטים שעליהם נשאל בעל פוליסה; הסתרת מידע; מתן תשובה שאינה נכונה על ידי בעל פוליסה; אי-מתן הודעה מאת בעל פוליסה על החמרת הסיכון.
 • בקרות מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע לחברת הביטוח מיד כשנודע לו, המבוטח מחויב למסור למבטח בתוך זמן סביר את כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה. לאחר מכן ייעשה המבטח מיד את הדרוש לבירור חבותו ויודיע למבוטח אם החליט להכיר בחבותו לכיסוי מקרה הביטוח; עותק מהודעת המבטח יישלח גם לנפגע ולכל צד שלישי אשר תבע מהמבטח תגמולי ביטוח בשל מקרה הביטוח.
 • תעריפי ביטוח חובה נקבעים על ידי פרמטרים שונים, לרבות, נפח מנוע, מין הנהג, גיל הנהג, וותק נהיגה, היסטוריית תאונות או שלילות רישיון, מערכות בטיחות כגון כריות אויר, מערת ESP  (מערכת בקרת יציבות) מערכת FCW (מערכת התראה בגין אי שמירת מרחק) מערכת LDW  (מערכת התראה בגין סטייה מנתיב).

קיימים חריגים לכיסוי הביטוי, והוא לא יכול במקרים מסוימים, כגון:
 • כאשר הנהג גרם לתאונה בזדון.
 • כאשר רישיונו של הנהג לא תקף או מתאים (למעט רישיון שהסתיים תוך 24 חודשים או תלמיד בשיעור נהיגה).
 • כאשר נהג שנהג ברכב ללא ביטוח חובה תקף או מתאים.
 • כאשר הנהג תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים.
 • כאשר הנהג לא נהג ברכב באישור בעל הרכב.
בנוסף, ישנם מקרים שלא יכנסו תחת פוליסה זו, לדוגמא:
 • נפגעי פעולת איבה.
 • תאונה שנגרמה עקב טעינה ופריקה של הרכב במצב שהוא עומד (ניתן לרכוש הרחבה לכלי רכב מעל 3.5 טון).
 • כאשר מתבצע טיפול ברכב של אדם במסגרת עבודתו כגון מוסך, גרר, איש שירות דרך.
 • כאשר מתבצע ברכב טיפול שהוא לא תיקון דרך.
 • פגיעה ברכב חונה בחניה שהיא מותרת עפ”י חוק.
 • נהיגה במסגרת תחרות ספורט.

חשוב לדעת, בשנת 2001 בוטל התעריף האחיד שהיה נהוג עד אותה שנה, וכיום נקבע תעריף ביטוח החובה על ידי חברות הביטוח בעצמן, מה שמוביל לתחרות ופערי מחירים.

צרו קשר עם משרדינו עוד היום, לבדיקת הביטוח הקיים לכם היום או בכל מקרה של רכישת ביטוח  חדש.

אנו נבצע עבורכם את כל הבדיקות הרלוונטיות, במהירות, במיומנות ובמקצועיות.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :