ביטוח טוטאל לוס

מהו אובדן מוחלט של הרכב Total Loss:

בכל שנה מתרחשות בישראל, אלפי תאונות דרכים הגומות לנזקים ברכוש, ולמעשה מחייבות הפעלות הכיסוי הביטוחי בכדי לתקן את הרכב ולהחזיקו למצב תקין לצורך עליה בטוחה על הכביש.

ואולם, קיימים מקרים בהם הרכב ניזוק בצורה שלא מאפשרת את תיקונו והחזרתו אל הכביש, מה שמכונה בפי הנהגים כ”טוטאל לוס”.

במקרה של אבדן גמור, המבטח ישלם למבוטח את ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח או יחליף את הרכב  ברכב מסוג ואיכות דומים בהתאם לשיקול דעתו.

בהתאם לתקנות משרד התחבורה, נקבע כי רכב באובדן גמור הוא רכב:

  1. רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מיום הגניבה;
  2. רכב ששמאי רכב מוסמך קבע לגביו כי התקיימו בו אחד מאלה:
  • הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך, הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח כולל מסים;
  • הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד.

נקודות חשובות:

  • חשוב לדעת, כי אם שמאי קבע ירידת ערך של לפחות 50%, רשאי המבטח לפצות את המבוטח כאילו היה אובדן גמור, אופציה זו נקראת “אבדן גמור להלכה”
  • אם שילם המבטח למבוטח את מלוא שווי הרכב או החליפו ברכב מסוג ואיכות דומים בשל אובדן גמור או בשל אבדן גמור להלכה תעבור הבעלות בשרידי הרכב למבטח.
  • תוקף הפוליסה יפקע עם שיפוי המבוטח בשל אובדן גמור או בשל אובדן גמור להלכה כאמור, ולא תהיה למבוטח זכות להחזר דמי ביטוח.

צרו קשר עם משרדינו עוד היום, לבדיקת הביטוח הקיים לכם היום או בכל מקרה של רכישת ביטוח  חדש.

אנו נבצע עבורכם את כל הבדיקות הרלוונטיות, במהירות, במיומנות ובמקצועיות.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :