ביטוח מקיף

ביטוח מקיף

לכלי רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

ביטוח מקיף מעניק כיסוי ביטוחי לרכב המבוטח, כלומר, לרכב עצמו, ביטוח זה מוכר גם בשמש “ביטוח רכוש”,
ביטוח רכב יהיה בהתאם לתנאי הפוליסה התקנית – פוליסה תקנית היא פוליסה לפי פקודה, כאשר מבטח רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה אם השינוי הוא לטובת המבוטח.

מהו מקרה ביטוח

אובדן או נזק שנגרם לרכב המבוטח, לרבות האביזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב  הקבועים במפרט של היבואן ושלא ניתן לרכוש את הרכב בלעדיהם, למזגן האויר, לאמצעי המיגון שהותקנו  בו  לפי דרישת המבטח, לאביזרים הנמצאים בו מכח דין או לאביזרים הצמודים אליו ושצוינו  במפרט הרכב.

הכיסוי הביטוחי מעניק הגנה רחבה (לא כולל מקרים שבהם המבוטח  ויתר על כיסויים אלה (כולם או חלקם), כגון ;

 1. כיסוי ביטוחי מפני אבדן או נזק שנגרמו לרכב מאש, ברק, התפוצצות, התלקחות.
 2. כיסוי ביטוחי מפני אבדן או נזק שנגרמו לרכב מהתנגשות מקרית, התהפכות, ותאונה מכל סוג שהוא.
 3. כיסוי ביטוחי כנגד כל נזק שנגרם לרכב עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובזמן ניסיון גניבה.
 4. כיסוי ביטוחי מפני אבדן או נזק שנגרמו לרכב וכן מפני נזקי טבע כגון שטפון , סערה, ברד, שלג והתפרצות הר געש
 5. כיסוי ביטוחי מפני אבדן או נזק שנגרמו לרכב מפני מעשה זדון שלא נגרמו על ידי המבוטח עצמו או מי מטעמו,.
 6. ביטוח מקיף כולל בתוכו גם את ההגנה לצד ג .

נקודות חשובות :

 1. מבטח לא ישפה את המבוטח בגין אובדן לצמיגים (אלא אם ניזוקו או אבדו במהלך מקרה ביטוח).
 2. מבטח לא ישפה בגין קלקולים מכניים, חשמליים או אלקטרוניים (אלא אם ניזוקו או אבדו במהלך מקרה ביטוח).
 3. הפיצוי יהיה לפי שיקול דעתו של המבוטח ויינתן באחת מהדרכים הבאות : תשלום ערך הנזק או האובדן במזומן; תיקון הרכב ; החלפתו ברכב מסוג ואיכות דומים או החלפת חלק ממנו.
 4. חישוב הפיצוי יחושב וישולם לפי האובדן או הנזק לרכב בקרות מקרה הביטוח וכן בתוספת ירידת ערך, תגמולי הביטוח יהיו בצירוף מע”מ.
 5. רכב באובדן “טוטאל לוס” הינו : רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מיום הגניבה ; רכב ששמאי קבע כי הוא יצא מכלל שימוש וירידת הערך היא 60% ומעלה או שנקבע ע”י השמאי כי לא ניתן לשקם את הרכב והוא נועד לפירוק בלבד (חברת הביטוח יכולה ליתן פיצוי לפי שיקול דעתה גם במקרה של ירידת ערך של לפחות 50% משווי הרכב).
 6. תעריפי ביטוח מקיף נקבעים בהתאם לניסיון ביטוחי קודם של המבוטח, מספר הנהגים המורשים לנהוג ברכב ונתוניהם, יצרן הרכב והדגם, עלות חלפים, שיעור גניבת רכב מסוג הרכב המבוטח וסוג הרכב.
 7. ישנם מקרים שלהם הפוליסה הבסיסית לא תיתן כיסוי ביטוחי, לדוגמא: אובדן, נזק או חבות מחוץ לשטח מדינת ישראל, אזור יהודה ושומרון וחבל עז; אובדן או נזק שנגרמו בשל מהומות (ניתן לרכוש כהרחבה לפוליסה); נהיגה תחת השפעת סמים1 נזקים כתוצאה מפעולות איבה1 רעידת אדמה (ניתן לרכוש כהרחבה לפוליסה).

בבואכם לרכוש ביטוח מקיף, שימו לב לכל תנאי הפוליסה ולהרחבות שמציעה הפוליסה הנרכשת,
לרבות
 מהם השירותים הנלווים שמציעה הפוליסה והאם היא כוללת :

 • שירות דרך וגרירה, פחחות, רדיו, שמשות.
 • שירותים עד הבית
 • שכר טרחת עו”ד
 • כיסוי כלפי חבות לצד שלישי.
 • תנאי קבלת רכב חלופי, ככל וקיים בפוליסה.
 • גובה השתתפות עצמית
 • תנאי הפיצוי בזמן גניבה/ תאונה /נזק.
 • שווי הרכב במקרה של “טוטאל לוס”.
 • חדש תמורת ישן.
 • מוקד חירום 24/7
 • כיסוי לנהגים צעירים למס’ ימים בודדים, פתרון לחיילים ונהגים צעירים, במקום להוסיפם כנהגים וספים בפוליסה דבר אשר מייקר את הפרמיה משמעותית.
 • כיסוי לנזקים או אובדן שנגרמו בשל מהומות.
 • רעידת אדמה.

צרו קשר עם משרדינו עוד היום, לבדיקת הביטוח הקיים לכם היום או בכל מקרה של רכישת ביטוח  חדש.

אנו נבצע עבורכם את כל הבדיקות הרלוונטיות, במהירות, במיומנות ובמקצועיות.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :