מהי תאונת דרכים

מהי “תאונת דרכים”

ההגדרה ל”תאונת דרכים” נקבעה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975, כך: 

 • מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים.
 • מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב.
 • מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו. (תשומת לב, ככל ואדם חנה במקום שאסור לחנות בו ופגעו בו, אזי ביטוח החובה של הנפגע ישלם. לעומת זאת, כאשר אדם חנה במקום שמותר לחנות בו ונפגע, אזי, ביטוח החובה של הרכב הפגע ישלם).
 • מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב (התנעת הרכב)
 • בלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי.
 • ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי.

בנוסף, קובע החוק עוד שתי הגדרות חשובות:

 1. מיהו “נפגע” – אדם שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים, למעט אם נגרם מפגיעת איבה.
 2. מהו “נזק גוף” – מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים.
 3. מהו “רכב מנועי” או “רכב” – רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מיכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ולמעט כיסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות.
 4. מהו שימוש ברכב מנועי: נסיעה ברכב; כניסה וירידה מהרכב לצורך נסיעה; החנייתו, דחיפתו או גרירתו; טיפול דרך או תיקון תוך כדי הדרך ברכב (שימו לב, כי תאונה שהתרחשה תוך כדי טיפול הרכב בבית לא ייחשבו לתאונת דרכים); הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה מרכב עומד או חונה; שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד. כלומר, נזק אשר נגרם עקב פעולות של פריקה וטעינה לא ייחשב נזק שנגרם עקב שימוש ברכב מנועי ולא ייכלל בגדר הגדרת המונח תאונת דרכים.

נקודות חשובות:

 • בתאונת דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב, תחול על כל נוהג האחריות לנזקי הגוף של מי שנסע בכלי הרכב שלו.
 • נפגע אדם מחוץ לכלי הרכב בתאונת דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב, יהיו הנוהגים חייבים כלפיו יחד ולחוד; בינם לבין עצמם יישאו בנטל החיוב בחלקים שווים.

צרו קשר עם משרדינו עוד היום, לבדיקת הביטוח הקיים לכם היום או בכל מקרה של רכישת ביטוח  חדש.

אנו נבצע עבורכם את כל הבדיקות הרלוונטיות, במהירות, במיומנות ובמקצועיות.

הגעת הביתה 🙂

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך, המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :

אנחנו נתאים לך את ביטוח הנכון לך,
המדויק עבורך, ובמחיר מפתיע ,
ובתור התחלה, נשמח להכיר אותך :